Inzetten van onze expertise

Nauwe samenwerking en afstemming met jeugd & gezinscoaches in lokale teams is belangrijk. Hierdoor kunnen wij een actieve rol spelen en concreet bijdragen aan het realiseren van de verschuiving van zware zorg naar een vroegtijdige interventie en lichte zorg (transformatie). We willen onze deskundigheid daarom graag dichtbij de jeugd- en gezinscoaches van de gemeenten blijven aanbieden.

Onnodig doorverwijzen voorkomen

Door intensief ambulante zorg kunnen wij onze expertise in een vroeg stadium en dichtbij huis inzetten en voorkomen dat kinderen en jeugdigen onnodig doorverwezen worden naar zware zorg. Bovendien kunnen lokale teams bij complexe psychiatrische problematiek snel naar ons doorverwijzen. Wanneer kinderen en jongeren voor een (intensief) ambulant of (dag)klinisch traject naar ons worden doorverwezen zal op casusniveau een gesprek ontstaan over problematiek en verwachte behandelduur om op korte termijn de juiste hulp te bieden.

Klinisch aanbod als korte interventie binnen ambulante behandeling

Bij ons (intensief) ambulante aanbod is naast de samenwerking met de lokale teams, nauwe samenwerking met andere minder gespecialiseerde jeugd (ggz) aanbieders in de keten, en in de thuis- en schoolsituatie met ouders en leerkrachten essentieel. Een eventueel kort klinisch aanbod zien wij uitdrukkelijk als interventie van een (intensief) ambulante behandeling.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen