Preventie KOPP/KVO

Gemeente en KOPP/ KVO

Gemiddeld heeft in elke gemeente ongeveer 17% van de kinderen onder de 18 jaar een ouder met een psychisch probleem of een verslaving. Niet al deze kinderen hebben professionele zorg nodig. Een deel redt zich prima, ondanks de situatie, of heeft voldoende steun in de omgeving.
Voor een ander deel is ondersteuning echter wel gewenst en ook van belang voor het voorkomen van verschillende psychosociale problemen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het signaleren van KOPP/KVO kinderen die ondersteuning nodig hebben, het toeleiden van deze kinderen naar de voorzieningen en het faciliteren van de uitvoering van het preventieve aanbod.

Verhoogd risico

Kinderen van ouders met een psychisch probleem (KOPP) en kinderen van ouders met een verslaving (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook een psychisch probleem of verslaving te ontwikkelen. Schattingen lopen uiteen van een drie tot dertien keer zo grote kans gedurende het leven. Daarnaast doen KOPP/KVO kinderen vijf keer vaker een beroep op de geestelijke gezondheidszorg dan kinderen van ouders zonder psychopathologie.

Vroegtijdige signalering kostenbesparend

Door problemen vroeg te signaleren en snel in te grijpen kan op meerdere domeinen problemen voorkomen worden en op langere termijn kostenbesparend zijn.
De vroegtijdige signalering van KOPP/ KVO kinderen vindt echter niet altijd plaats bij de GGZ of verslavingszorg, maar ook voor een groot deel bij andere partijen zoals: leerkrachten, huisartsen en wijkteams. Een deel van de ouders met een psychische stoornis of verslaving is namelijk niet in behandeling bij een instelling voor gezondheidszorg of verslavingszorg. Deze kinderen blijven daardoor langere tijd buiten het zicht. Signalering vanuit het voorveld en op de hoogte zijn van het preventieve KOPP/ KVO aanbod is daarom essentieel bij de zorg voor KOPP/ KVO-kinderen.

Meer info

Voor het volledige KOPP/ KVO aanbod kunt u contact opnemen met Petra Poland (06-23116109 of email ppoland@triversum.nl).
Deelname is gratis.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen