Klinische zorg

Voor intensieve psychiatrische zorg kunnen kinderen en jongeren terecht in onze klinieken. Triversum heeft verschillende klinieken in Alkmaar en Hoofddorp.

Kinder(dag)kliniek en Jeugdkliniek

Kinderen en jongeren die opgenomen zijn in één van onze klinieken verblijven hier overdag en soms ook ’s nachts. Voor de jongste groep kinderen (van 4 tot 12 jaar) kan dat in onze speciale kinder(dag)klinieken in Alkmaar en Hoofddorp. Oudere kinderen (12-18 jaar) helpen we in onze jeugdkliniek in Alkmaar.

Klinische Diagnostiek en Advies

Soms is het voor het stellen van een juiste diagnose noodzakelijk om een jongere tijdelijk op te nemen. Dat gebeurt op de afdeling Diagnostiek en Advies. We analyseren en onderzoeken hier samen met de jongere en het gezin wat er aan de hand is en welke hulp het meest geschikt is.

Langdurige Behandeling Jongeren

Voor kinderen van 12-21 jaar die na één jaar van intensieve psychiatrische behandeling nog niet naar huis kunnen, heeft Triversum een aparte afdeling voor langdurige behandeling. Deze afdeling is gevestigd in Alkmaar.

Acute Opname

De afdeling Acute Opname is een gesloten klinische afdeling voor jongeren (12-18) met ernstige problemen die direct handelen noodzakelijk maken (zoals zelfmoorddreiging of ernstige verwarring). Opname kan ook plaatsvinden op basis van een maatregel in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), bijvoorbeeld met een In Bewaring Stelling (IBS) of een Rechtelijke Machtiging (RM).

(Dag)Klinische Psychotherapie

Triversum behoort tevens tot één van de drie zorginstellingen in Nederland met een speciale afdeling voor Klinische Psychotherapie voor adolescenten. Hier worden jongeren en jongvolwassenen van 14 -23 jaar met (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek in groepsverband behandeld.

Gedwongen Opname

Voor jongeren die door hun psychiatrische stoornis een ernstig gevaar voor zichzelf of anderen vormen is gedwongen opname via de BOPZ soms noodzakelijk. Triversum is in de regio Noord Holland (m.u.v. Amsterdam) de enige psychiatrische instelling waar gedwongen opnames mogen plaatsvinden.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen