Leeftijd van mijn kind

Is uw kind tussen 0 en 18 jaar

Dan kunt u terecht bij Triversum. Triversum helpt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met psychiatrische problemen. Dit kunnen problemen zijn zoals somberheid, angstgevoelens, eetstoornissen, agressief gedrag, en problemen in de omgang met anderen.

Is uw kind 18 jaar of ouder

Dan kunt u voor psychiatrische hulp voor uw kind terecht bij een zorginstelling voor volwassene GGZ.

Uitzondering

Uitzondering op deze leeftijdsgrens is onze afdeling voor de groepsbehandeling van jongeren met beginnende persoonlijkheidsproblematiek. Hier kunnen jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 23 jaar terecht.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen