Alle psychiatrische problemen

ADHD

Uw kind heeft moeite om zijn of haar aandacht ergens bij te houden en is snel afgeleid en erg vergeetachtig. Ook lijkt hij of zij nooit stil te kunnen zitten, praat veel en bemoeit zich met iedereen. Het kan ook zijn dat uw kind vooral druk in zijn/haar hoofd is en veel problemen heeft om op te letten in de klas. Misschien heeft uw kind een vorm van ADHD. Dit komt voor op alle leeftijden bij vrij veel kinderen en jongeren (3 tot 5%).

Angststoornissen

Als er gevaar dreigt, zijn wij allemaal bang. Het is iets anders als uw kind door angst niet meer die dingen doet, die hij of zij graag wil doen. Of zich druk maakt om kleine dingen en telkens (door u) gerustgesteld moet worden. Of als u merkt dat uw kind niet kan stoppen met piekeren, daardoor slecht slaapt en bijna elke dag bang is. Bij Triversum werken mensen die gespecialiseerd zijn in angststoornissen en uw zoon of dochter goed kunnen helpen om van de angsten af te komen.

Autisme

Uw zoon of dochter heeft moeite om vrienden te maken en begrijpt andere kinderen vaak niet. Het is voor hem of haar moeilijk in te schatten hoe anderen zich voelen of hoe zij gaan reageren. Uw kind vindt het fijn als hij of zij vooraf precies weet wat er gaat gebeuren en dat alles op een vaste wijze gebeurt. Het kan zijn dat uw kind een vorm van autisme heeft. Autisme komt veel voor bij kinderen en jongeren.

Depressie

U merkt dat uw kind zich ellendig voelt en nergens zin in heeft. Hij of zij komt ’s ochtends met moeite uit bed en eet slecht. Uit gesprekken maakt u op dat hij of zij niet in zichzelf gelooft en het leven niets waard vindt.Als ouder is het moeilijk om een depressie bij zijn of haar kind te herkennen. Erover praten is lastig en hem of haar opvrolijken lukt ook niet. U twijfelt misschien ook of uw kind zich aanstelt of dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.Toch komt een depressie redelijk vaak voor bij kinderen en jongeren. Je kunt een depressie niet zomaar wegpraten. Door hulp te zoeken kom je een stap verder, want gelukkig is een depressie goed te behandelen. Triversum weet hoe dat moet.

Eetstoornissen

Uw dochter of zoon is de hele dag door met eten bezig en erg ontevreden over zijn of haar gewicht en lijf. Constant lijnen maar zichzelf steeds te dik blijven vinden. Het kan ook zijn dat uw dochter of zoon juist ongecontroleerde eetbuien heeft en dan juist heel veel tegelijk eet.Een eetstoornis kan de gezondheid van uw kind ernstig bedreigen. Het is daarom belangrijk hulp te zoeken. Triversum heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren met een eetstoornis en boekt goede resultaten.

Gedragsproblemen

Het is eigen aan kinderen en jongeren om zich tegen volwassenen te verzetten. Ook liegen, vechten en anderen pesten komen wel eens bij zich normaal ontwikkelende kinderen en jongeren voor. Echter, als uw kind gedurende langere tijd oppositioneel, antisociaal of agressief gedrag vertoont en door dit gedrag steeds weer in de problemen komt, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis.Waarschijnlijk heeft uw zoon of dochter er niet zoveel zin in, maar toch is het belangrijk om hulp te zoeken, want het gaat steeds weer fout. Triversum heeft veel ervaring en kan uw zoon of dochter dergelijke hulp bieden.

Persoonlijkheidsproblemen (beginnende)

Terwijl leeftijdsgenoten plannen maken en zich richten op de toekomst, lijkt uw kind vast te zitten in zichzelf. Uw kind heeft problemen met het aangaan en onderhouden van relaties en weet niet goed hoe hij of zij met emoties moet omgaan. Ook op school of werk kan het zijn of haar draai niet vinden. Als uw kind hierdoor steeds vaker vastloopt, dan kan het zijn dat daar een persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag ligt. Het is voor uw kind vaak moeilijk zelf aan te geven dat hij of zij hulp nodig heeft. Als u als ouder zich zorgen maakt, aarzel dan niet om hulp te zoeken voor uw kind. Met de juiste hulp leert uw kind om te gaan met de problemen en zich weer te richten op zijn/haar ontwikkeling en toekomst.

Psychotische stoornissen

Bij kinderen en jeugdigen is het vaststellen van psychotische stoornissen een complexe aangelegenheid, zeker bij een eerste psychose. Vaak is eerst onduidelijk wat er aan de hand is. Uw zoon of dochter kan van zeer verschillende verschijnselen last hebben. Hij of zij kan zich anders gaan gedragen en heel onrustig worden. Erg in de war zijn en stemmen horen die angstig of wantrouwend maken. Soms vertrouwt hij of zij u als ouders zelfs niet meer en trekt zich helemaal terug. U kunt dan slecht contact met hem of haar maken en maakt zich zorgen wat er aan de hand is. Aarzel niet om hulp te zoeken.Triversum heeft specialisten die u en uw kind kunnen uitleggen wat een psychose betekent en uw kind verder kunnen begeleiden.

Somatoforme problemen

Als uw kind al langere tijd last van hoofdpijn, buikpijn of ernstige vermoeidheid heeft dan bent u vast al bij de huisarts geweest. Blijkt bij de huisarts dat er lichamelijk niets mis is, dan kan het zijn dat uw zoon of dochter last heeft van somatoforme problemen.Een kind met een somatoforme stoornis heeft last van onbegrepen lichamelijke klachten. Naast buikpijn en hoofdpijn kunnen kinderen ook last hebben van verlammingsverschijnselen en bijvoorbeeld een been of arm niet meer bewegen. Tien tot twintig procent van schoolgaande kinderen heeft last van een onbegrepen lichamelijke klacht. Echter in lang niet alle gevallen is er dan sprake van een somatoforme stoornis.
Bij een somatoforme stoornis lijdt het kind door de klacht en is het ernstig beperkt in bijvoorbeeld het naar school gaan of het maken van vriendjes. Het is belangrijk om hulp te zoeken in de psychiatrie want zonder hulp kunnen de klachten verergeren. Bij Triversum werken mensen die uw kind begrijpen en samen naar een oplossing zoeken.

Stemmingsstoornissen (bipolair)

Heeft uw kind last van wisselende stemmingen? Aan de ene kant last van een depressieve of een geïrriteerde stemming. Slecht eten (weinig of juist heel veel), slecht slapen, slecht kunnen concentreren. En aan de andere kant een zeer uitgelaten stemming: energie voor tien en van alles tegelijk aan willen pakken. Juist door deze wisselingen is het voor u als ouder moeilijk uw kind te begrijpen en wellicht denkt u dat hij of zij zich aanstelt. Dan weer vrolijk, dan weer in de put. Als de stemmingswisselingen langere tijd aanhouden, dan kan het zijn dat uw zoon of dochter last heeft van een bipolaire (stemmings)stoornis.Voor anderen is het lastig uw kind goed te benaderen. Hierdoor maakt hij of zij moeilijk vrienden. Ook zal het op school niet makkelijk gaan en kan het uitlopen op thuis zitten. Hierdoor kan uw kind zich niet goed ontwikkelen. Gelukkig bestaan er behandelingen die uw kind kunnen helpen zijn of haar leven weer op een zinvolle wijze op te pakken.

Ticstoornissen

Maakt uw kind bewegingen of geluiden, zonder het te willen? Vraagt u zich af of hij of zij zich aanstelt omdat uw kind er de ene dag meer last van heeft dan de andere? We spreken van tics als er sprake is van een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische beweging of geluid. Tics komen vaak voor bij kinderen maar zijn meestal voorbijgaand. Vaak zijn de tics relatief mild en heeft een kind en zijn omgeving er weinig last van. Maar tics kunnen soms zo krachtig en/of frequent zijn, dat ze erg hinderlijk zijn en de dagelijkse activiteiten van uw kind in de weg zitten. Het is belangrijk om de problemen van uw kind dan niet te ontkennen en hulp te zoeken.Triversum kan uw kind goed leren om de tics te verminderen en er beter en anders mee om te gaan zodat uw kind er veel minder last van heeft.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen