Hoe behandelen jullie de problemen van mijn kind

Als we weten van welke problemen uw kind last heeft en hoe ze zijn ontstaan, kijken we op welke manier we uw kind het beste kunnen helpen.

Behandelingsplan

Als we gezamenlijk weten wat de beste aanpak is, stellen wij een behandelingsplan op. Dit plan beschrijft wat wij samen gaan doen. Meestal zijn dat gesprekken waarvoor u en uw kind naar onze polikliniek moeten komen. Soms stellen wij voor om uw kind tijdens de behandeling een paar maanden op Triversum te laten  wonen, omdat het thuis niet gaat. Wij doen er echter alles aan om dit zoveel mogelijk te vermijden.

Behandeling

De behandeling die uw kind bij Triversum volgt is er op gericht om de psychiatrische problemen van uw kind op te lossen. Sommige problemen kunnen niet opgelost worden. Dan leren we uw kind om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ook u, als ouder, kunt hulp krijgen om te leren omgaan met de problemen van uw kind.

Onderwijs

Volgt uw kind een behandeling op één van onze poliklinieken dan blijft hij op zijn eigen school onderwijs volgen. Mocht uw kind tijdelijk bij Triversum verblijven, dan volgt hij onderwijs op de naast Triversum gelegen school voor speciaal onderwijs. In Alkmaar is dit de “De Spinaker” en in Hoofddorp is dit “De Ster”. Beide scholen werken in kleine klassen waardoor de kinderen en jongeren veel individuele aandacht krijgen. De scholen bieden ook de mogelijkheid om het lesprogramma aan te passen aan de specifieke leerproblemen van elke leerling. De lestijden zijn in de ochtenduren.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen