Hoe maakt Triversum de problemen van mijn kind inzichtelijk

Voordat uw kind kan starten met een behandeling bij Triversum moeten we goed weten van welke problemen hij of zij last heeft en hoe ze zijn ontstaan.

Vragenlijst

Nadat de huisarts uw kind naar ons heeft doorverwezen, vragen wij uw kind een vragenlijst in te vullen. Met de antwoorden komen we te weten hoe uw kind zich voelt en van welke problemen hij/zij last heeft. Uw kind mag deze vragenlijst thuis invullen zodat hij/zij er rustig over na kan denken.

Intake

Na het invullen van de vragenlijst komt u samen met uw kind voor het eerst bij ons langs. We luisteren naar uw verhaal en dat van uw kind. We zullen vragen stellen om goed te begrijpen waar uw kind last van heeft. Ook beantwoorden wij de vragen van u en uw kind. Vervolgens kijken wij hoe wij uw kind en u als ouders kunnen helpen. Tenslotte bepaalt u samen met uw kind of u uw kind bij Triversum wilt laten behandelen.

Onderzoek en diagnose

Voordat uw kind kan starten met een behandeling moeten we goed weten van welke problemen hij/zij last heeft en hoe ze zijn ontstaan. We kijken niet alleen naar de problemen maar juist ook naar wat er wel goed gaat. En we kijken hoe het thuis gaat en op school. Vervolgens  geven we antwoord op de vraag óf uw kind een psychiatrisch probleem heeft en zo ja welk probleem. En natuurlijk met welke behandeling we uw kind het beste kunnen helpen.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen