Welke gesprekken hebben mijn kind en ik bij Triversum

Van de eerste kennismaking tot het eindadvies over uw kind kunt u vertrouwen op de inzet, integriteit en professionaliteit van onze medewerkers. U praat met specialisten met veel expertise op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat kan een psychiater, een psycholoog of een therapeut zijn. Ze luisteren goed naar u en uw kind en leggen duidelijk uit waar uw kind last van heeft en wat eraan te doen is.

Wie nodigen wij uit voor de gesprekken

Wie er bij de gesprekken aanwezig zijn, is afhankelijk van de problemen van uw kind en zijn omgeving. Soms praten we met u en uw kind samen, soms alleen met u en soms alleen met uw kind. Ook andere familieleden of personen uit de directe omgeving van uw kind kunnen wij uitnodigen voor een gesprek. Op deze manier krijgen wij een compleet beeld van de situatie van uw kind wat van belang is voor een succesvolle behandeling.

Oriënterende gesprekken

Nadat uw kind bij ons is aangemeld nodigen wij u uit voor één of meerdere gesprekken. Deze  gesprekken kunnen gaan over de ontwikkeling van uw kind, over uw persoonlijke achtergrond en over de achtergrond van het gezin.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek met u en uw kind gaan we in op de resultaten van de oriënterende gesprekken en eventueel gehouden onderzoek(en). Daarnaast doen we een voorstel voor behandeling. Het kan ook zijn dat verder onderzoek nodig is. Als u prijs stelt op meer advies, dan kan dat in een vervolggesprek. In het geval wij u niet de gewenste behandeling kunnen aanbieden, adviseren wij u graag over de instelling die dat wel kan.

Gesprekken als onderdeel van de behandeling

Ook gedurende het gekozen behandeltraject hebben u en uw kind op regelmatige basis gesprekken met een psychiater, psycholoog of therapeut. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op onze polikliniek, maar ook bij u thuis of op school. In welke vorm deze gesprekken plaatsvinden is afhankelijk van de gekozen behandeling. Onderstaand vindt u een aantal voorbeelden van behandelingen.

Korte serie gesprekken

Soms is een klein aantal adviserende gesprekken, waarin we de problemen en diagnose verduidelijken en advies geven hoe ermee om te gaan, al voldoende om op eigen kracht verder te gaan.  

Ouderbegeleiding

In een reeks gesprekken bekijken we hoe we de problemen van uw kind kunnen oplossen of verminderen en op welke wijze we u in het proces kunnen begeleiden en ondersteunen.

Individuele begeleiding van kinderen en jongeren

In een reeks specifieke gesprekken met uw kind bekijken we op welke wijze we de problemen kunnen oplossen of verminderen.

Kinder- en jeugdpsychotherapie

Intensief praat- of spelcontact (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) met uw kind, gedurende een langere periode. Deze contacten zijn gericht op verandering en/of acceptatie van de problemen en het ermee leren omgaan. Naast deze behandeling vinden er ook altijd ouderbegeleidingsgesprekken plaats en/of betrekken we ouders bij de therapie.

Gezinsbehandeling

Alle gezinsleden (of een deel van hen) worden bij de behandeling betrokken. We voeren regelmatig gesprekken waarin het veranderen van patronen en verminderen van problemen centraal staat.

Groepstherapie voor kinderen

Uw kind komt in een groep met leeftijdgenoten regelmatig bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de kinderen ervaringen uit en oefenen ze vaardigheden. Er zijn ook groepen die meer gericht zijn op het krijgen van inzicht in eigen problematiek.

Groepsvoorlichting voor ouders

In een aantal bijeenkomsten krijgt u als ouder(s) veel informatie over wat een bepaald psychiatrisch probleem (zoals ADHD of Autisme) inhoudt. De kenmerken ervan worden besproken en hoe deze zich uiten in gedrag. Hoe denkt en reageert een kind met een dergelijke stoornis en hoe kunt u er als opvoeders mee omgaan. U krijgt tips hoe u de omgeving (school, familie) kunt uitleggen wat er aan de hand is met uw kind zodat ook zij er beter mee om kunnen gaan. En u kunt tijdens de bijeenkomsten ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen