Jaarverslag

In het jaarverslag geven we aan hoe we het voorgaande rapportjaar hebben gepresteerd. Het document bestaat uit drie onderdelen:

  • Maatschappelijk (jaar)verslag: Hierin geven we aan in hoeverre de plannen zijn gerealiseerd op het gebied van o.a. de kwaliteit van zorgverlening; het personeelsbeleid en de veiligheid van de client.
  • Jaarrekening: Hier geven we de financiele verantwoording van Triversum.
  • DigiMV:  Naast de gegevens behorend bij het maatschappelijk jaarverslag komen hier productiegegevens aan de orde. Dit deel is ten opzichte van de andere twee delen niet openbaar vanwege de vertrouwlijkheid. GGZ-Nederland stelt voor de gehele branche rapportages samen op basis van alle aangesloten organistaties.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen