Medisch dossier en wetgeving

Wij leggen opgevraagde (medische) gegevens en eigen onderzoeks- en behandelgegevens vast in een medisch dossier. Het opvragen van gegevens bij andere hulpverleners en het verstrekken van informatie afkomstig uit ons dossier aan anderen gebeurt alleen na uw toestemming en/of die van uw kind. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan is ook zijn/haar toestemming nodig. Is uw kind ouder dan 16 jaar, dan beslist hij/zij zelf over het opvragen en verstrekken van de informatie.

Geheimhoudingsplicht

Ons dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van Triversum die direct betrokken zijn bij onderzoek en behandeling, administratieve verwerking en kwaliteitsbewaking. Al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Dossier inzien

Het recht op inzage in het medisch dossier door u en/of uw kind is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet hij/zij akkoord gaan met uw verzoek tot inzage. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan beslist hij/zij dit alleen. Inzage vindt meestal plaats in het bijzijn van de behandelaar.

Behandelingsplan

Nadat u informatie heeft gekregen over de verschillende behandelingsmogelijkheden stellen wij samen met u en uw kind een behandelingsplan op. Door dit behandelingsplan (mede) te ondertekenen maakt u kenbaar dat u instemt met de inhoud ervan en kunnen we de behandeling starten.

Verplichte opname

Wij bieden ook een opnamemogelijkheid voor kinderen die door hun psychiatrische stoornis een ernstig gevaar voor zichzelf of anderen vormen en niet vrijwillig opgenomen willen worden. Hiervoor is de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de rechten van uw kind, de WGBO of de Wet BOPZ dan kunt u altijd bij ons terecht voor een mondelinge of schriftelijke toelichting.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen