Privacyverklaring en cookies

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.


Verwerken van uw persoonsgegevens

GGZ NHN bewaart alleen persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.
GGZ NHN kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Maakt u gebruik van een contact-, aanmeld- of informatieformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht (met een maximaal bewaartermijn van 90 dagen). Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen. Wij stellen gegevens over bezoekers van onze websites niet aan derden ter beschikking.

Verspreiding van uw persoonsgegevens

GGZ NHN zal op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens verkregen via de website www.triversum.nl, www.ggz-nhn.nl, de daarbij horende sub websites delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen wel emails alleen met medewerkers van GGZ NHN als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden (bijvoorbeeld met ons aanmeldpunt, organisator van een informatiebijeenkomst, klachtenfunctionaris, familievertrouwenspersoon etc).

Beveiliging van uw persoonsgegevens

GGZ NHN doet er alles aan om haar websites te beveiligen tegen misbruik. Onze websites zijn beveiligd via HTTPS. Zo maakt GGZ NHN tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze websites en Mijn GGZ NHN, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.
Informatie over uw rechten bij het delen van uw gegevens omtrent uw behandeling en  het recht op inzage in uw dossier en het vernietigen van gegevens daaruit, gelden andere regels en wetgeving. Zie: https://www.ggz-nhn.nl/gegevensdelen

Verandering in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Contact

De Functionaris Gegevensbescherming bij GGZ NHN is Yntske Zijlstra. U kunt contact met haar opnemen via email: y.zijlstra@ggz-nhn.nl

Als u een vraag of verzoek heeft, neem dan contact op met de afdeling communicatie van GGZ NHN.
Algemeen telefoonnr: 088 6565010


Cookies

De websites van GGZ NHN bevatten ‘cookies’. Een cookie is een klein digitaal bestandje dat de webbrowser tijdens het bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt aangemaakt of aangepast. Cookies zijn niet schadelijk en worden door veel websites gebruikt. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te bewaren of statistische informatie te verzamelen.

Wij maken op onze website alleen gebruik van analytische cookies die het gebruik van onze websites meten.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Kijk op de website van uw browser-leverancier om uit te vinden hoe u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.


Google Aanalytics

GGZ NHN maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een programma van Google waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Zo kunnen we onder meer bijhouden hoeveel bezoekers er op onze website komen, met welke browser onze website het meest wordt geraadpleegd en wat de meest bezochte pagina's zijn. Met het uiteindelijke doel om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

  • GGZ NHN heeft een bewerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt.
  • Google Analytics bewaart deze  gegevens 26 maanden.
  • GGZ NHN gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
  • GGZ NHN deelt geen gegevens met Google.
  • Google Analytics-cookies worden niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Wettelijke verplichtingen Google

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen