Cliëntenraad

Triversum heeft een Cliëntenraad die de gezamenlijke belangen van de kinderen en jongeren binnen Triversum behartigt. Onze Cliëntenraad praat mee over belangrijke onderwerpen.

De Cliëntenraad bestaat uit zes tot negen jongeren, van 10 jaar of ouder, die in behandeling bij Triversum zijn. De Cliëntenraad praat mee, heeft inspraak en adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over belangrijke onderwerpen binnen Triversum.

Ouderraad

De Cliëntenraad wordt bijgestaan door de Ouderraad. Deze raad adviseert en helpt de jongeren van de Cliëntenraad bij hun werkzaamheden. De Ouderraad bestaat uit minimaal vijf ouders/verzorgers van kinderen die bij Triversum in behandeling zijn.

Wilt u zich aanmelden voor de Ouderraad

Heeft u belangstelling voor de Ouderraad of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar: clientenraad@triversum.nl.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen