Klachtenregeling

De medewerkers van Triversum doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

Eerst met uw behandelaar

Als u ontevreden bent over uw behandeling, bespreek dit dan met uw behandelaar of betreffende medewerker en probeer met elkaar tot een oplossing te komen. Mocht u er met de behandelaar niet uitkomen, dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de afdeling. Gezamenlijk proberen we dan zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

Als u er met uw behandelaar niet uitkomt

Soms lukt het niet om uw klacht met uw behandelaar of zijn/haar leidinggevende naar tevredenheid op te lossen. Dan kunt u een officiële klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Zo’n officiële klacht moet u schriftelijk indienen. De afdelingen hebben hiervoor een speciaal klachtenformulier.

Wie kan een klacht indienen

U kunt zelf een klacht indienen, maar ook een familielid, voogd of mentor die bij de behandeling betrokken is(geweest), kan een klacht indienen.

Hulp bij het formuleren van uw klacht

  • Wilt u hulp of ondersteuning bij het formuleren van uw klacht dan kunt u naar de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) gaan. Een PVP is onafhankelijk en deskundig op het gebied van de rechten en plichten van ggz-cliënten. Over het werk van de PVP is op de afdeling een aparte folder beschikbaar.
  • Gaat uw vraag of klacht specifiek over ambulante jeugd-ggz? Of over andere vormen van jeugdhulp? Dan kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Bel met 088-5551000, stuur een e-mail naar info@akj.nl of chat met een vertrouwenspersoon op de website van het AKJ.

Weet u niet zeker bij wie u aan het juiste adres bent, neem dan gerust contact op met de PVP of het AKJ. Zij kunnen u verder helpen.

Klacht bij gedwongen opname

Patiënten die gedwongen opgenomen zijn, vallen onder de BOPZ wetgeving. Hiervoor is de klachtenprocedure anders. Vraag naar de BOPZ klachtenprocedure op de afdeling.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen