GGZ Noord-Holland-Noord

Door de bundeling van krachten van Triversum met GGZ Noord-Holland-Noord worden de gezamenlijke cliënten – en hun naasten – nog beter geholpen. Voor medewerkers ontstaat een organisatie waar expertise en oplossingen snel beschikbaar zijn.

Eén logische keten

De nieuwe organisatie vormt één logische keten in de specialistische GGZ en kan daarmee de huidige scheiding tussen jeugd- en volwassenen-GGZ beter organiseren. De wijkgerichte werkwijze biedt een integraal aanbod voor jeugd en volwassenen en draagt bij aan de realisatie van de ambitie om gezinnen vanuit één team te helpen.

Ambulantisering

Vanuit de visie ‘Beter worden doe je thuis’ is verregaande ambulantisering een speerpunt. Intensivering van ambulante behandelingen moet leiden tot afname van opnames en opnameduur en vergroot daarmee het aantal cliënten dat we kunnen helpen in hun eigen omgeving. Daarnaast helpen nieuwe – digitale – oplossingen en middelen ons om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten.

Naamgeving

De naam van de samengevoegde organisatie is ‘GGZ Noord-Holland-Noord’. Onder deze overkoepelende naam blijft de divisie ‘Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie’ bestaan.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen