Wat zijn de mogelijkheden

Zoals blijkt uit het overzicht van lopende onderzoeken biedt Triversum medewerking aan inhoudelijk heel verschillende onderzoeken. Een onderzoeksvoorstel maakt kans op uitvoering als de wetenschappelijke en praktische relevantie, de haalbaarheid binnen onze organisatie en de opbrengst helder kunnen worden verwoord.

Bureau Opleidingen biedt ondersteuning en begeleiding bij het doen van onderzoek binnen Triversum. Binnen deze afdeling is een klinisch wetenschappelijk onderzoeker werkzaam. De wetenschapscommissie van Triversum beoordeelt elk voorstel en brengt advies uit aan de Raad van Bestuur. Voor het doen van onderzoek binnen Triversum is goedkeuring van de Raad van Bestuur vereist.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over wetenschappelijk onderzoek bij Triversum kunt u terecht bij klinisch wetenschappelijk onderzoeker Noor Tromp van Bureau Opleidingen.

Scriptie, onderzoeksprijs

HBO- en universitaire studenten die in het kader van hun opleiding een onderzoeksscriptie schrijven binnen de organisatie dingen jaarlijks mee naar de scriptieprijs. De winnaar ontvangt € 100,-. Aan de winnaar wordt gevraagd een referaat te verzorgen.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen