Wie kan onderzoek doen

Medische en sociale wetenschappers kunnen zich tot ons wenden met onderzoeksvoorstellen. Doorgaans komen dergelijke voorstellen van universiteiten, ziekenhuizen of collega-instellingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Ook medewerkers van Triversum komen regelmatig met voorstellen voor onderzoek. Studenten die in het kader van een HBO-opleiding een praktijkonderzoek doen kunnen wij helaas geen plek bieden.

Wat zijn de voordelen van onderzoek doen bij Triversum

Triversum biedt vele voordelen voor het doen van onderzoek die het interessant maken om binnen onze organisatie onderzoek te doen.

  • Triversum is een grote organisatie met klinieken, zeven poliklinieken en teams voor ABT, FACT en RGT, verspreid over de provincie Noord-Holland
  • Er heerst een ‘onderzoeksminded’ attitude bij zowel management als behandelend personeel
  • Triversum biedt zorg aan een brede leeftijdsgroep: 0 tot en met 21 jaar
  • Er komen kinderen en jongeren in behandeling met heel verschillende psychiatrische problemen
  • Triversum biedt daarom ook een breed scala aan therapievormen
  • Triversum verleent verschillende vormen van zorg: poliklinisch, dagklinisch en klinisch

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen