Opleidingsplekken AIOS

Aantrekkelijke opleidingsplek

Bij het vastleggen van uw opleidingstraject houden wij rekening met de opleidingseisen, maar ook met uw persoonlijke interesses. Wij kunnen AIOS een aantrekkelijke opleidingsplek bieden, onder andere om onderstaande redenen:

 • Triversum bestrijkt het hele aandachtsgebied: een mix van poliklinische, (dag)klinische en crisis voorzieningen.
 • Onze cliënten variëren van jonge kinderen tot jong volwassenen van 18 jaar en hun ouder(s).
 • De (complexe) kinder- en jeugdproblematiek is zeer uiteenlopend en betreft ook cliënten met cognitieve beperkingen.
 • U bent betrokken bij zowel diagnostiek, behandeling als crisisopname.
 • Wij kunnen onze cliënten een grote diversiteit aan behandeling bieden, zoals vormen van psychotherapie, farmacotherapie, systeemtherapie.
 • Naast de klinische voorzieningen in Alkmaar beschikken we over meerdere poliklinieken in Noord-Holland. Vanuit het perspectief van cliëntpopulatie zijn er interessante regionale verschillen waar te nemen.
 • We werken intensief samen met ketenpartners.
 • U maakt altijd deel uit van een multi-disciplinair team. Klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, basis psychologen/orthopedagogen, spv’en, systeemtherapeuten en vaktherapeuten werken bij ons nauw met elkaar samen.
 • Onze zorgvuldig samengestelde zorgprogramma’s bestaan uit behandelingen met aantoonbare evidenties.

Kennis en vaardigheden

Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stelt u in staat uw kennis te vergroten en vaardigheden op te doen.

 • Wij beschikken over een uitgebreide kinder- en jeugdpsychiatrische staf, waardoor u gewaarborgd bent van supervisie door een ervaren deskundige collega.
 • Dankzij onze multidisciplinaire teams en multi-methodische werkwijze bent u in staat uitgebreide kennis te verwerven en professionele vaardigheden op te doen.
 • De integratie van diagnostiek en behandeling vanuit het medisch model staat bij ons centraal in de opleidingsplekken.

Hoogstaand onderwijs

Voor het technisch-theoretisch deel van de opleiding werken wij samen met het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie ‘de Bascule’ in Amsterdam/Duivendrecht. Bovendien volgt u jaarlijks vier landelijke onderwijsdagen.

Programma van de stage

Naast een fulltime aanstelling van twee jaar bieden wij u ook de mogelijkheid van een parttime stage van (minimaal) 32 uur per week. U heeft in beide gevallen één opleidingsdag per week. Tijdens uw opleiding vervult u een stage op een polikliniek, een jeugdkliniek en een kinder(dag)kliniek.

Aanvang van de stage

Na het eerste jaar van uw basisopleiding tot psychiater, kunt u (nadat uw subsidieaanvraag gehonoreerd is), in principe op elk gewenst moment met uw stage starten. In onze stageplanning houden wij zoveel mogelijk rekening met uw opleidingsschema.

Solliciteren

Wij adviseren u om zich minimaal één jaar van te voren bij ons aan te melden zodat wij het beste met uw opleidingswensen rekening kunnen houden.
U kunt uw sollicitatiebrief mailen naar Mw. Ingeborg Lindhout, opleider aandachtsgebied. Wij nodigen u daarna uit voor een gesprek met de opleider en plaatsvervangend opleider of lid van de opleidingsgroep.

Meer informatie

U kunt mw Ingeborg Lindhout bereiken op 072 - 514 03 76.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen