Waarom Triversum

Bij het vastleggen van uw opleidingstraject houden wij rekening met de opleidingseisen, maar ook met uw persoonlijke interesses. Wij kunnen u een aantrekkelijke opleidingsplek bieden, onder andere om onderstaande redenen:

  • Triversum bestrijkt het hele aandachtsgebied: een mix van poliklinische, (dag)klinische en crisis voorzieningen.
  • Onze cliënten variëren van jonge kinderen tot jong volwassenen van 18 jaar en hun ouder(s).
  • De (complexe) kinder- en jeugdproblematiek is zeer uiteenlopend en betreft ook cliënten met cognitieve beperkingen.
  • U bent betrokken bij zowel diagnostiek, behandeling als crisisopname.
  • Wij kunnen onze cliënten een grote diversiteit aan behandeling bieden, zoals vormen van psychotherapie, farmacotherapie, systeemtherapie.
  • Naast de klinische voorzieningen in Alkmaar beschikken we over meerdere poliklinieken in Noord-Holland. Vanuit het perspectief van cliëntpopulatie zijn er interessante regionale verschillen waar te nemen.
  • We werken intensief samen met ketenpartners.
  • U maakt altijd deel uit van een multi-disciplinair team. Klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, basis psychologen/orthopedagogen, spv’en, systeemtherapeuten en vaktherapeuten werken bij ons nauw met elkaar samen.
  • Onze zorgvuldig samengestelde zorgprogramma’s bestaan uit behandelingen met aantoonbare evidenties.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen