Wie komt in aanmerking

Een praktijkopleidingsplaats wordt, afhankelijk van het type opleiding, steeds voor 2, 3 of 4 jaar bezet door een opleideling. Dit kan iemand zijn van buiten Triversum, die een tijdelijke leerarbeidsovereenkomst met ons sluit. Het kan ook een vaste medewerker zijn, die voorgedragen wordt om één van bovenstaande opleidingen te gaan volgen. De uitgangspunten voor deze opleidingen zijn vastgelegd in een opleidingsnota.

BIG-registratie

De praktijkopleidingsplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor opleidelingen waarvan hun opleiding na afronding recht geeft op een BIG-registratie.

Speerpunten per opleiding

De P-opleiding wordt uiteraard samen met de RINO’s vormgegeven. De GZ psycholoog in opleiding is met name werkzaam op de polikliniek en zal slechts kennismaken met andere behandelopties. De psychotherapeut in opleiding (i.o.) zal in ieder geval in staat gesteld worden ook langerdurende psychotherapeutische behandeling uit te voeren. Bij de klinisch psycholoog i.o. is het uitdrukkelijk de eis dat de werkzaamheden gespreid worden, opdat de specialist in spé ervaring opdoet in meerdere contexten. Voor het beleid over de praktijkopleiding binnen Triversum is de P-opleider verantwoordelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Marjolein Wansink. Tel. 023 - 534 11 30.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen