Visie als opleidingscentrum

Praktijkopleiding

Triversum heeft er nadrukkelijk voor gekozen een praktijkopleidingsinstelling te zijn. We willen vanuit de klinische praktijk, ondersteund door regulier onderwijs, kennis en vaardigheden vergroten. Dit geldt primair voor degenen die in opleiding zijn, terwijl dit tegelijk de opleidingsgroep uitdaagt om hun kennis en vaardigheden scherp te houden en te vergroten. Leren geldt namelijk niet alleen voor opleidelingen, maar ook voor Triversum als opleidingsinstituut en haar medewerkers.

Breed aanbod

Triversum is een instelling met poliklinische, klinische en dagklinische behandelingsmogelijkheden. Daarmee is er sprake van een breed patiƫntenaanbod. We werken multidisciplinair en stellen op alle niveaus het specifieke van de kinder-en jeugdpsychiatrie (nl. het ontwikkelingsperspectief, de afhankelijkheid en de sociale context) centraal. Triversum ziet het als haar taak om kennismaking met een breed scala aan behandelmogelijkheden te faciliteren.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen