Wie kan direct aanmelden

Kinderen en jongeren hebben voor diagnostiek en behandeling bij Triversum een verwijzing nodig. Vanuit onderstaande professie kunt u een geldige verwijzing doen.

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Jeugdarts
  • Jeugd- en gezinsteams van de gemeente
  • (GGZ)-Instellingen
     

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen