Acute Opname

De afdeling Acute Opname is een gesloten klinische afdeling voor jongeren met ernstige problemen die direct handelen noodzakelijk maken (zoals zelfmoorddreiging of ernstige verwarring). Opname kan ook plaatsvinden op basis van een maatregel in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), bijvoorbeeld met een In Bewaring stelling (IBS) of een Rechterlijke Machtiging (RM).

Hulpvraag

De afdeling Acute Opname neemt jongeren op die in hun thuissituatie in een crisis terecht zijn gekomen waarbij psychiatrische problematiek speelt. Jongeren kunnen ook worden opgenomen voor een diagnostiekperiode met (zo mogelijk) aansluitend een advies over eventuele vervolgbehandeling of opname in een van de andere klinieken van Triversum.

Leeftijdscategorie

De afdeling Acute Opname is er voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Openingstijden en locatie

De afdeling Acute Opname is 24/7 open, dus op weekdagen en ook in het weekend. De kliniek is gevestigd in Alkmaar op het terrein van Triversum.

Aanmelden voor crisisopname

  • Binnen kantooruren (ma t/m vr van 8.30 – 17.00 uur) belt u direct met ons Klant Contact Centrum 072- 5140 400.
  • Buiten kantooruren kunt u terecht bij de crisisdienst in uw eigen (cliënt)regio.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen