Flexibele ACT jeugdteams (FACT)

Stapelen de zorgen om een jongere en het gezin zich op? Is er eigenlijk langdurige intensieve zorg nodig in de thuissituatie? Doet zich regelmatig een crisissituatie voor? Lijkt een opname noodzakelijk, maar wil het gezin dit voorkomen of lukt het niet om de jongere en het gezin goed in zorg te krijgen? Het Flexible ACT jeugdteam kan een oplossing bieden.

Wat is Flexible ACT

Een actieve en assertieve manier van zorg, in de directe omgeving van de jongere (thuis, op school, op straat, of elders). Met als doel problemen vroegtijdig signaleren, direct aan te pakken en de jongere en zijn gezin weer in hun kracht te zetten om hiermee een mogelijke opname te voorkomen. Het Flexible ACT jeugdteam kan ook ingezet worden als de jongere en/of het gezin niet zelf om hulp vragen.

Ambulant Multidisciplinair Team

Het Flexibele ACT team bestaat uit verschillende specialisten waaronder een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog, een orthopedagoog, een systeemtherapeut en verschillende intensief ambulant gezinsbegeleiders.

Voor wie

Het gaat om kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een psychiatrische stoornis en gedragsproblemen die thuis en op school vastlopen. De kinderen/jongeren vertonen acting-out gedrag in de vorm van automutileren en suïcidaal gedrag of laten oppositioneel gedrag zien of andere gedragsproblemen. Voorheen dreigden deze jongeren vaak buiten de boot te vallen.

Welke problemen

Naast de problematiek thuis en op school spelen op minstens 3 andere levensgebieden nog problemen, waarbij u kunt denken aan: verslavingsproblemen, systeemproblemen, financiële problemen, sociale problemen, problemen met de vrije tijdsinvulling, in aanraking gekomen met justitie, etc. Deze kinderen en jongeren gaan langdurig niet naar school, komen veelvuldig in crisis, zijn moeilijk in zorg te krijgen en hebben intensieve zorg aan huis nodig.

Wie kan aanmelden

Aanmelden van cliënten is mogelijk door kinder- en jeugd psychiatrische instellingen en poliklinieken van Triversum.

Vragen over mogelijke aanmelding

Voor al uw vragen over Flexibele ACT en/of (een mogelijke) verwijzing kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum: 072 – 5140400. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Via de link 'Aanmeldcriteria' (zie de rechterkolom) leest u meer over de aanmeldcriteria die voor Flexibele ACT gelden.

Online Aanmelden

U kunt uw cliënt online aanmelden via onze website met behulp van uw agb-code of die van uw instelling, organisatie. Zie de rechterkolom.

Samenwerking

Triversum biedt Flexible ACT in Noord-Holland aan samen met de Brijderstichting, GGZ NHN, Lucertis, Transferium, Actiezorg, de Praktijk, Wijkteams, Jeugd-en Gezinsteams.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen