Intensieve psychotherapie en MBT voor jongeren

Op deze klinische afdeling behandelen we jongeren en jongvolwassenen die zijn vastgelopen in één of meerdere gebieden in hun leven. Vaak hebben ze last van stemmingswisselingen, angstklachten of voelen zij zich eenzaam of geïsoleerd. Terugkerende problemen in de omgang met andere jongeren, op school of in het gezin komen ook dikwijls voor, net als zelfdestructief en/of zelfbeschadigend gedrag.

Wat is De Spiegel

De Spiegel is een afdeling waar we een intensieve psychotherapeutische behandeling aanbieden. We werken er volgens de MBT methode. MBT staat voor mentalization based treatment. In deze behandeling staat het bevorderen van mentaliseren centraal.

Wat is mentaliseren

Bij mentaliseren staan vragen centraal als: Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wens ik? Wat verwacht ik? En wat zou een ander denken, voelen, wensen, verwachten?
Mentaliseren leidt tot begrip voor jezelf en begrip voor de ander. Het verbetert de communicatie tussen jou en de ander. Als je onvoldoende kunt mentaliseren, kun je patronen ontwikkelen in je gedrag, waardoor je in de problemen kunt komen.

Voor wie is De Spiegel bedoeld

Voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die vastlopen op school en of in hun sociale leven en bij wie de emotionele problemen en/of persoonlijkheidsproblematiek zoals borderline voorop staan. Om voldoende te kunnen profiteren van deze behandeling is het belangrijk dat een jongere de capaciteit heeft om na te denken over zijn of haar gedrag, gedachten en gevoelens en die van anderen.

Intake en kennismaking

Na aanmelding vindt binnen 6 weken een intake plaats. Tijdens de intake staan we stil bij de hulpvraag en motivatie. Daarna volgt een kennismaking met de afdeling en met de systeemtherapeut. Ouders, partner en/of broers en zusjes worden hierbij ook uitgenodigd.

Behandeling in drie fases

Fase 1: ambulant voortraject

Na de kennismaking start de beginfase (6 weken tot 3 maanden). Tijdens deze fase werken we aan het opstellen van een crisissignaleringsplan (CSP) samen met sociotherapie en de systeemtherapeut. Daarnaast gaat een sociotherapeut op huisbezoek en maken de jongere en zijn ouders kennis met MBT.

Fase 2: intensieve behandelfase

Na de beginfase volgt een intensieve behandelfase (6-12 maanden). Dit kan poliklinisch of intensief ambulant in 2 dagen deeltijd (MBT-A). Het programma bestaat uit individuele therapie, groepspsychotherapie, systeemtherapie, sociotherapie en vaktherapie. Op indicatie kunnen ook traumabehandeling (zoals EMDR) of individuele vaktherapie worden aangeboden.

Fase 3: vervolgbehandeling

Als een jongere zijn intensieve behandelfase afsluit, kijken we samen met de verwijzer naar een geschikte vervolgbehandeling. Deze vervolgbehandeling kan bestaan uit: sociotherapie, groepspsychotherapie en systeemtherapie.

Onderwijs en werk

Om in praktijk te brengen wat bij de therapie is geleerd, is het van belang dat jongeren naar school gaan, werken of dagbesteding hebben. Een dagbesteding is een voorwaarde om te kunnen starten met de behandeling. Als een jongere deeltijdbehandeling volgt dan is het belangrijk om goede afspraken met school of je werkgever te maken over aan-en afwezigheid tijdens de therapiedagen. Sociotherapie kan, indien wenselijk, contact onderhouden met school of werkgever en samen met de jongere mee naar school of werk gaan.

Duur van de behandeling

De duur van de beginfase (fase 1) is ongeveer 3 maanden en is mede afhankelijk van de wachttijd voor start van de intensieve behandelfase.
De intensieve behandelfase (fase 2) duurt maximaal 12 maanden. Iedere 3 maanden vindt een evaluatie plaats. De vervolgbehandeling (fase 3) duurt maximaal 6 maanden.

Rol van de verwijzer

De verwijzer heeft een belangrijke rol in het motiveren van de jongere voor deze intensieve behandeling. Hij/zij blijft gedurende het hele behandeltraject betrokken en wordt uitgenodigd bij de evaluaties. Na de intensieve behandelfase zal de verwijzer ook meedenken over of vervolgbehandeling nodig is en wat het beste bij jou past.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen