Intensive Home Treatment (IHT)

Wat is IHT

IHT is een intensieve systemische behandeling in de thuissituatie met als doel de cliënt en het gezin te ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt binnen het eigen netwerk. Door deze zorg in de thuissituatie te bieden maakt het minder ingrijpend voor kind en gezin. Bovendien kunnen gezonde punten behouden blijven en verder uitgebreid worden.  Ook de autonomie van de jongere wordt gerespecteerd en verder uitgebreid, en de mogelijkheden van de inzet van een steunend familienetwerk zijn optimaal.

IHT-behandeling beperkt het aantal opnames

Door de inzet van deze vier-weken-durende IHT-behandeling kunnen we het aantal klinische opnames beperken. Natuurlijk zijn er crisissituaties waarvoor een klinische crisisinterventie het meest wenselijk blijft. Opnameduur moet dan niet langer zijn dan strikt noodzakelijk voor de jongere en diens systeem. Door de doorstroommogelijkheid vanuit de acute opname naar IHT, kunnen we hierin voorzien.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen