Klinische zorg voor kinderen

Bij Triversum bieden we vele vormen van behandeling aan. In eerste instantie proberen we kinderen ambulant te helpen. Wanneer dit niet volstaat is een dagklinische of klinische opname mogelijk. Dat kan in ons Kindcentrum De Klim of onze Kinderdagkliniek in Hoofddorp. Hier kunnen kinderen terecht voor klinische diagnostiek en behandeling (dag en nacht), dagbehandeling en intensief ambulante (poliklinische) modules.

Diagnostiek

Gedurende de diagnostiekfase proberen we inzicht te krijgen in de hulpvraag van kind en zijn/haar ouders. Het functioneren van het kind staat hierbij centraal. Wat gaat goed en wat gaat niet goed. Ook kijken we naar de gezins- en omgevingsfactoren (zoals school). Aan het eind van het diagnostisch traject geven we antwoord op de vraag óf er sprake is van een psychiatrische stoornis en zo ja van welke stoornis, welke behandeling hiervoor geschikt is en waar de behandeling het beste kan plaatsvinden.

Behandeling

De behandeling is erop gericht om:

  • de symptomen van de psychiatrische problemen bij het kind te verminderen,
  • om vaardigheden van het kind en ouders te vergroten en
  • een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen.

Doel hierbij is om ervoor te zorgen dat het kind beter kan functioneren in het leven van alle dag.

Intensief ambulante modules

Naast de (dag)klinische behandelingen bieden we intensieve ambulante (poliklinische) modules aan. Dit zijn speciale modules voor diagnostiek in groepsverband of voor gezinsdiagnostiek.

Leeftijdscategorie

In onze kinderdagklinieken behandelen we kinderen van 4 tot 12 jaar.

Groepsindeling Kindcentrum de Klim

Om zo goed mogelijk aan de hulpvraag van de kinderen te beantwoorden, hebben we ons Kindcentrum de Klim onderverdeeld in drie verschillende groepen. Deze groepen hebben we ingedeeld naar leeftijd en aard van de behandeling.

 
Kindcentrum de Klim
Groep Behandelvorm Leeftijd  Aandachtsgebied
Petteflet  Klinisch (dag en nacht, van zo-middag tot za-ochtend) 6-12 jaar   Accent op diagnostiek, behandeling en crisisinterventie
Klaproos  Dagbehandeling (ma-vr) 4-8 jaar   Accent op diagnostiek en behandeling
Fluitekruid Dagbehandeling (ma-vr) 8-12 jaar   Accent op diagnostiek en behandeling


Afankelijk van de leeftijd en aard van de problemen, plaatsen we aangemelde kinderen in één van deze groepen. Het is de bedoeling dat kinderen maar kort op een afdeling verblijven en zo snel mogelijk doorschuiven naar dagbehandeling en poliklinische zorg. Bovendien blijft het kind gedurende de hele behandeling in het Kindcentrum dezelfde behandelaar houden. De behandelaar kent het kind al en deze continuïteit is prettig voor zowel het kind en de ouders.

Groepsindeling Kinderdagkliniek Hoofddorp

De Kinderdagkliniek in Hoofddorp hebben we ingedeeld in twee groepen. Eén groep voor kinderen van 6 tot circa 9 jaar (“De Koraal”) en één groep voor kinderen van circa 9 tot 12 jaar (“De Saffier”).

Huisvesting

De Kinderdagkliniek is gevestigd aan de Van den Berghlaan 76 in Hoofddorp. Het Kindcentrum de Klim is gevestigd op het terrein van de hoofdvestiging van Triversum aan de Kees Boekestraat 5 in Alkmaar. Zowel binnen als buiten het gebouw is er speelgelegenheid voor de kinderen. Beide klinieken beschikken over een prikkelarme ruimte waar kinderen tot rust kunnen komen.

 

 

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen