Outreachende diagnostiek en behandeling op school

In een arrangement “specialistische jeugdhulp voor speciaal onderwijs” zetten we onze deskundigheid middels een geïntegreerd kinderpsychiatrisch diagnostiek en behandelaanbod op school in. Uitgangspunt is dat de zorg het onderwijs volgt en aanbod wordt afgestemd op wat de leerling nodig heeft, in de klas en/of in het gezin waar hij/zij woont: integraal werken aan en aansluiten op de hulpvragen van leerling, ouders en school.

Extra bereik

Door de inbedding in school bereiken we kinderen die anders wellicht verstoken zouden blijven van noodzakelijke hulp (vaak omdat het kind en zijn ouders nooit “aankomen” bij de hulpverlenende instelling).

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen