Hoe behandelen jullie mijn problemen

Als we weten van welke problemen je last hebt en hoe ze zijn ontstaan, kijken we op welke manier we je het beste kunnen helpen.

Behandelingsplan

Als we samen weten wat de beste aanpak is, maken wij een behandelingsplan. Dit plan beschrijft wat wij samen gaan doen. Meestal zijn dat gesprekken waarvoor jij en je ouders naar onze polikliniek moeten komen. Soms stellen wij je voor tijdens de behandeling een paar maanden op Triversum te komen wonen, omdat het thuis niet gaat. Wij doen er echter alles aan om dit zoveel mogelijk te vermijden.

Behandeling

De behandeling die je bij Triversum volgt is er op gericht om je psychiatrische problemen op te lossen. Sommige problemen kunnen helaas niet opgelost worden. Dan leren we jou om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ook je ouders kunnen hulp krijgen om te leren omgaan met jouw problemen.

Onderwijs

Volg je een behandeling op één van onze poliklinieken, dan kom je op afspraak bij ons langs. Je blijft dan op je eigen school onderwijs volgen. Mocht je tijdelijk bij Triversum komen wonen, dan ga je in die periode niet naar je eigen school maar volg je onderwijs op de naast Triversum gelegen school voor speciaal onderwijs. In Alkmaar is dit de “De Spinaker” en in Hoofddorp is dit “De Ster”. Beide scholen werken in kleine klassen waardoor je veel individuele aandacht kunt krijgen. De scholen bieden ook de mogelijkheid om het lesprogramma aan te passen aan jouw specifieke leerproblemen. De lestijden zijn in de ochtenduren.