Welke gesprekken heb ik bij Triversum

Bij Triversum praat met je met specialisten die veel ervaring hebben op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie. Soms praat je met een psychiater, een psycholoog of een therapeut. Ze luisteren goed naar jou (en je ouders) en leggen duidelijk uit waar je last van hebt en wat eraan te doen is.

Wie nodigen wij uit voor de gesprekken

Wie er bij de gesprekken aanwezig zijn, is afhankelijk van de problemen die er bij jou en in je familie spelen. Soms kom je samen met je ouders praten, soms praten we alleen met jou of alleen met je ouders. Ook andere familieleden of personen uit jouw directe omgeving kunnen wij uitnodigen voor een gesprek. Op deze manier krijgen wij een compleet beeld van jouw situatie en dat is van belang voor het oplossen van de problemen.

Verschillende gesprekken

Nadat je bij ons bent aangemeld, hebben we één of meerdere gesprekken om erachter te komen van welke problemen je last hebt en wat er aan te doen is. Ook tijdens een behandeling heb je regelmatig gesprekken met een psychiater, psycholoog of therapeut. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op onze polikliniek, maar ook bij jou thuis of op school. In welke vorm deze gesprekken plaatsvinden is afhankelijk van de gekozen behandeling. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van behandelingen.

Korte serie gesprekken

Soms is een klein aantal adviserende gesprekken, waarin we de problemen en hoe het komt verduidelijken en advies geven hoe je ermee om kan gaan, al voldoende om op eigen kracht verder te gaan. 

Individuele begeleiding

In een reeks specifieke gesprekken met jou bekijken we op welke wijze we de problemen kunnen oplossen of verminderen.

Ouderbegeleiding

In een reeks gesprekken met je ouders bekijken we hoe we de problemen kunnen oplossen of verminderen en op welke wijze we je ouders in het proces kunnen begeleiden en ondersteunen.

Kinder- en jeugdpsychotherapie

Intensief praat- of spelcontact, gedurende een langere periode. Deze contacten zijn gericht op verandering en/of acceptatie van de problemen en het ermee leren omgaan.

Gezinsbehandeling

Hierbij betrekken we alle gezinsleden (of een deel van hen) bij de behandeling. We voeren regelmatig gesprekken waarin het veranderen van patronen en verminderen van problemen centraal staat.

Groepstherapie voor kinderen

Hierbij kom je in een groep met leeftijdgenoten regelmatig bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen en oefenen ze vaardigheden. Er zijn ook groepen die meer gericht zijn op het krijgen van inzicht in je eigen problematiek.

Groepsvoorlichting voor ouders

In een aantal bijeenkomsten krijgen je ouders veel informatie over wat een bepaald psychiatrisch probleem zoals ADHD of Autisme) inhoudt. De kenmerken ervan worden besproken en hoe deze zich uiten in gedrag. Je ouders krijgen tips hoe zij en de omgeving (school, familie) beter met jouw problemen om kunnen gaan. En zij kunnen ervaringen uitwisselen met andere ouders.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen