Wat is je leeftijd

Ben je tussen de 0 en 18 jaar

Dan kan je terecht bij Triversum. Triversum helpt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met psychiatrische problemen. Dit kunnen problemen zijn zoals somberheid, angstgevoelens, eetstoornissen, agressief gedrag, en problemen in de omgang met anderen.

Ben je 18 jaar of ouder

Dan kan je voor psychiatrische hulp terecht bij een zorginstelling voor volwassene GGZ.

Uitzondering

Uitzondering op deze leeftijdsgrens is onze afdeling voor de groepsbehandeling van jongeren met beginnende persoonlijkheidsproblematiek. Hier kunnen jongeren en jongvolwassenen van 14 tot 23 jaar terecht.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen