“Stoelen met Kansen” naast Hoorn, nu ook in Zaanstad en Opmeer

“Stoelen met Kansen” is een uniek ambulant begeleidingsaanbod voor jongeren met psychosociale dan wel psychiatrische problemen die in leeftijd van 18- naar 18+ gaan. Het programma komt voort uit een samenwerkingsverband tussen het RIBW, Parlan, de Parnassiagroep en Triversum.

Doorlopende begeleiding van 18- naar 18+

“Stoelen met kansen” dicht de kloof tussen de leeftijdsgrens 18- en 18+ en verbindt daarmee de verschillende wetgevingen en financieringsstromen met elkaar. Het project stelt de jongere centraal en niet zijn leeftijd of hulpverlenende organisatie.

Steun aan jongeren en hun sociale omgeving

De begeleiding is gericht op maximale zelfstandigheid en maatschappelijke participatie en minimale afhankelijkheid van hulpverlening. Voor de jongeren zelf maar ook voor hun sociale omgeving zoals ouders/opvoeders, overige gezinsleden, leerkrachten of werkbegeleiders.

Maatwerk in de leefomgeving

Zowel thuis- en zelfstandig wonende deelnemers als hun netwerk hebben de keuze uit een breed spectrum aan ambulante trainingen, coaching, zorg, begeleiding, opleiding, advies en kansen op werk, aangepast aan hun specifieke behoeftes en op een plek in de leefomgeving (bijvoorbeeld thuis of op school).

Verschillende modules

Elke module bestaat uit een trainings- en een coachingsdeel. De deelnemer en zijn netwerk nemen modules af naar eigen inzicht en behoefte, en leren opgedane vaardigheden daadwerkelijk toe te passen in het dagelijks leven. Coaching vormt het zwaartepunt van dit project. Het eindresultaat is dat de deelnemer in staat is zelfstandig te wonen, inzicht heeft in zijn duurzame ondersteuningbehoefte, een opleiding (ver)volgt of aan het werk gaat.

Cliënten aanmelden

Aanmelden is mogelijk voor jongeren van 16 t/m 23 jaar met psychiatrische en psychosociale problematiek. De jongere woont thuis, in een pleeggezin, begeleid of zelfstandig in Hoorn of omgeving, Zaanstad of Opmeer. Meer informatie over het project of aanmelden van deelnemers kan via Roy de Vos (rdevos@triversum.nl). Na aanmelding kan op zeer korte termijn met de begeleiding gestart worden.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen