Triversum is een erkend opleidings- instituut voor diverse disciplines binnen de GGZ

Triversum is een erkend opleidings- instituut voor diverse disciplines binnen de GGZ

Werken bij Triversum

We zijn altijd op zoek naar talent. We bieden zorg van hoog niveau en dat kunnen we alleen zo houden als we goede en ambitieuze werknemers hebben.

Triversum erkend opleidingsinstituut

Triversum heeft een lange opleidingstraditie, niet alleen binnen het aandachtsgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar ook voor andere BIG beroepen, zoals GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog.

AIOS

Triversum is een erkend opleidingsinstituut en heeft jaarlijks drie nieuwe opleidingsplekken voor artsen in opleiding (AIOS) tot Kinder- en Jeugdpsychiater. Als AIOS kunt u binnen Triversum het vak van kinder- en jeugdpsychiater in al haar facetten leren kennen.

Opleiding gedragswetenschappers

We leveren tevens een bijdrage aan de opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut door het beschikbaar stellen van een aantal praktijkopleidingsplaatsen.

Stagemogelijkheden

Triversum draagt graag bij aan het opleiden van studenten in de geestelijke gezondheidszorg. We bieden diverse stagemogelijkheden voor verschillende opleidingsinstituten waar Triversum mee samenwerkt.