Hoe helpt Triversum Sam, Dewi en Jesper

Sam (8 jaar)

Sam gaat al zeven maanden niet naar school omdat hij vindt dat hij niks snapt en niks kan. Leerkrachten vinden hem het vervelendste jongetje van de klas. Dat maakt hem ongelukkig en boos.  Hij voelt zich door iedereen onrechtvaardig behandeld.

Hoe helpt Triversum Sam

Bij Triversum zijn Sam en zijn ouders er achtergekomen dat Sam autistisch is en hebben zij geleerd hoe zij daarmee om kunnen gaan. Ook zijn school is geïnstrueerd. Ouders en school bieden hem eenduidig en overzichtelijk informatie aan. Sam voelt zich nu veilig en kan zich in een beschermde woonplek/school op zijn niveau verder ontwikkelen.

Dewi (14 jaar)

Dewi weegt 48 kilo, vindt zichzelf moddervet en is erg onzeker over haar lichaam. Ze gaat niet meer naar school en hongert zichzelf uit door over te geven en bijna niet meer te eten. Haar gezondheid wordt ernstig bedreigd.

Hoe helpt Triversum Dewi

Bij Triversum heeft Dewi ingezien dat ze lijdt aan anorexia. Ze werd tijdelijk opgenomen en heeft in een meergezins-groepstherapie opnieuw leren eten. Haar gewicht nam toe en zij volgde aansluitend een therapie om aan haar verstoorde lichaamsbeeld en rigide denkpatroon te werken. Inmiddels gaat het goed met haar en vervolgt zij haar opleiding.

Jesper (16 jaar)

Jesper is totaal in de war en ziet dingen die er niet zijn. Hij eet en drinkt niet meer en denkt dat kwade geesten hem komen halen. Hij vertrouwt zijn ouders zelfs niet meer, want die zitten volgens hem ook in het complot.

Hoe helpt Triversum Jesper

Jesper is bij Triversum acuut opgenomen en heeft medicijnen gekregen om uit zijn psychose te komen. Daarnaast heeft hij intensieve psycho-educatie gevolgd. Hij zit nu weer op zijn oude niveau, weet op welke signalen hij moet letten en heeft een toekomstbeeld om leraar te worden.

Klantcontactcentrum

ma t/m vr 08.30 - 17.00 uur

072 514 04 00

Voor al uw vragen